Wyrok SO w Ostrołęce z dnia 02.07.2024 r. (sygn. akt I C 1147/23) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 02.07.2024 roku, sygnatura akt I C 1147/23, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu