Wyrok SO w Opolu z dnia 25.06.2024 r. (sygn. akt I C 1973/23) pozwany: PKO BP S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 25.06.2024 roku, sygnatura akt I C 1973/23, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu