Wyrok SO w Opolu z dnia 23.11.2023 r. (sygn. akt I C 2991/22) pozwany: Santander Bank Polska S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 23.11.2023 roku, sygnatura akt I C 2991/22, pozwany Santander Bank Polska S.A., zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu