Wyrok SO w Opolu z dnia 20.03.2024 r. (sygn. akt I C 2059/23) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 20.03.2024 roku, sygnatura akt I C 2059/23, pozwany Bank Millennium S.A. zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powoda (osobno w CHF, osobno w PLN)