Wyrok SO w Opolu z dnia 12.06.2024 r. (sygn. akt I C 1579/23) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 12.06.2024 roku, sygnatura akt I C 1579/23, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu