Wyrok SO w Olsztynie z dnia 24.03.2023 r. (sygn. akt I C 1067/22) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 23.03.2023 roku, sygnatura akt I C 1067/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek