Wyrok SO w Olsztynie z dnia 19.02.2024 r. (sygn. akt I C 1074/23) pozwany: BPH S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 19.02.2024 roku, sygnatura akt I C 1074/23, pozwany BPH S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu