Wyrok SO w Olsztynie z dnia 16.01.2024 r. (sygn. akt. I C 1059/22) pozwany: BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: Fortis Bank Polska S.A)


Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 16.01.2024 r., sygnatura akt I C 1059/22, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: Fortis Bank Polska S.A), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu