Wyrok SO w Olsztynie z dnia 02.03.2022 r. (sygn. akt I C 222/21) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 02.03.2021 roku, sygnatura akt I C 222/21, pozwany: PKO BP S.A. stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę, oddalenie powództwa w zakresie cześci odsetek