Wyrok SO w Nowym Sączu z dnia 21.02.2024 r. (sygn. akt I C 1238/23) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 21.02.2024 roku, sygnatura akt I C 1238/23, pozwany : PKO BP S.A. ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu, w sprawie został uwzględniony „zarzut zatrzymania”