Wyrok SO w Nowym Sączu z dnia 18.05.2023 r. (sygn. akt I C 487/21) pozwany: BPH S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 18.05.2023 roku, sygnatura akt I C 487/21, pozwany BPH S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części co do odsetek