Wyrok SO w Nowym Sączu z dnia 07.02.2024 r. (sygn. akt I C 1372/23) pozwany: mBank S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 07.02.2024 roku, sygnatura akt I C 1372/23, pozwany mBank S.A., zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu