Wyrok SO w Lublinie z dnia 15.03.2024 r. (sygn. akt I C 1288/23) pozwany: mBank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 15.03.2024 roku, sygnatura akt I C 1288/23, pozwany mBank S.A., zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu