Wyrok SO w Lublinie z dnia 13.02.2024 r. (sygn. akt I C 485/23) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 13.02.2024 roku, sygnatura akt I C 485/23, pozwany Santander Consumer Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powoda wraz z odsetkami