Wyrok SO w Łodzi z dnia 31.05.2022 r. (sygn. akt XII C 1124/21) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 31.05.2022 roku, sygnatura akt XII C 1124/21, pozwany Santander Consumer Bank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat na rzecz powoda