Wyrok SO w Łodzi z dnia 30.01.2024 r. (sygn. akt I C 1447/23) pozwany: Bank BPH S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30.01.2024 r., sygnatura akt I C 1447/23, pozwany: Bank BPH S.A. ,ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu