Wyrok SO w Łodzi z dnia 29.11.2023 r. (sygn. akt I C 1159/22) pozwany: Credit Agricole Bank Polska S.A. (poprzednio: Lukas Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29.11.2023 r., sygnatura akt I C 1159/22, pozwany: Credit Agricole Bank Polska S.A. (poprzednio: Lukas Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek