Wyrok SO w Łodzi z dnia 29.05.2024 r. (sygn. akt II C 1247/23) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29.05.2024 roku, sygnatura akt II C 1247/23, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu