Wyrok SO w Łodzi z dnia 28.03.2023 r. (sygn. akt II C 736/22) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 28.03.2023 roku, sygnatura akt II C 736/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu