Wyrok SO w Łodzi z dnia 25.10.2023 r. (sygn. akt II C 2318/22) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25.10.2023 roku, sygnatura akt II C 2318/23, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do odsetek