Wyrok SO w Łodzi z dnia 23.05.2024 r. (sygn. akt II C 1227/23) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 23.05.2024 roku, sygnatura akt II C 1227/23, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców, nieznaczne oddalenie co do części odsetek, w sprawie został uwzględniony „zarzut zatrzymania”