Wyrok SO w Łodzi z dnia 21.05.2024 r. (sygn. akt I C 2259/23) pozwany: mBank S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21.05.2024 roku, sygnatura akt I C 2259/23, pozwany mBank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy , zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu