Wyrok SO w Łodzi z dnia 19.10.2023 r. (sygn. akt I C 2461/22) pozwany: mBank S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 19.10.2023 roku, sygnatura akt I C 2461/22, pozwany mBank S.A., zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu