Wyrok SO w Łodzi z dnia 13.12.2023 r. (sygn. akt II C 2238/22) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 13.12.2023 roku, sygnatura akt II C 2238/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek