Wyrok SO w Łodzi z dnia 12.10.2022 r. (sygn. akt II C 1227/22) pozwany: mBank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 12.10.2022 roku, sygnatura akt II C 1227/22, pozwany mBank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu, wyrok sądu I instancji zapadł po zaledwie 3 miesiącach od złożeniu pozwu