Wyrok SO w Łodzi z dnia 06.03.2024 r. (sygn. akt II C 716/23) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 06.03.2024 roku, sygnatura akt II C 716/23, pozwany : PKO BP S.A. ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek