Wyrok SO w Legnicy z dnia 29.05.2023 r. (sygn. akt I C 950/21) pozwany: Getin Noble Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 29.05.2023 roku, sygnatura akt I C 950/21, pozwany Getin Noble Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, uwzględnienie zarzutu zatrzymania