Wyrok SO w Legnicy z dnia 28.11.2023 r. (sygn. akt I C 141/23) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 28.11.2023 roku, sygnatura akt I C 141/23, pozwany Bank Millennium S.A. stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców