Wyrok SO w Legnicy z dnia 28.10.2022 r. (sygn. akt I C 889/21) pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 28.10.2022 r., sygnatura akt I C 889/21, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu