Wyrok SO w Legnicy z dnia 25.08.2023 r. (sygn. akt I C 55/23) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 25.08.2023 roku, sygnatura akt I C 55/23, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek, w sprawie został uwzględniony „zarzut zatrzymania”