Wyrok SO w Legnicy z dnia 23.06.2022 r. (sygn. akt I C 43/22) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 23.06.2022 roku, sygnatura akt I C 43/22, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji, przesłankowe), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców, wyrok zapadł siedem miesiący po złożeniu pozwu (!)