Wyrok SO w Legnicy z dnia 22.09.2023 r. (sygn. akt I C 248/23) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 22.09.2023 roku, sygnatura akt I C 248/23, pozwany Santander Consumer Bank S.A., zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do części odsetek