Wyrok SO w Legnicy z dnia 21.02.2022 r. (sygn. akt I C 951/21) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias )


Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 21.02.2022 roku, sygnatura akt I C 951/21, pozwany Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias) stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji, przesłankowe), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno PLN, osobno CHF), wyrok zapadł na pierwszym posiedzeniu sądu, które odbyło się dwa miesiące po złożeniu pozwu (!)