Wyrok SO w Legnicy z dnia 20.06.2024 r. (sygn. akt I C 1343/23) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 20.06.2024 r., sygnatura akt I C 1343/23, pozwany Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.)w Wiedniu Oddział w Polsce, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów (osobno w PLN, osobno w EUR) wraz z odsetkami i kosztami procesu