Wyrok SO w Legnicy z dnia 18.03.2024 r. (sygn. akt I C 1149/23) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 18.03.2024 roku, sygnatura akt I C 1149/23, pozwany Santander Consumer Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do części odsetek