Wyrok SO w Legnicy z dnia 16.04.2024 r. (sygn. akt I C 887/23) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 16.04.2024 roku, sygnatura akt I C 887/23, pozwany PKO BP S.A., zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu