Wyrok SO w Legnicy z dnia 15.11.2023 r. (sygn. akt I C 778/22) pozwany: Bank BPH S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 15.11.2023 r., sygnatura akt I C 778/22, pozwany: Bank BPH S.A. ,ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu