Wyrok SO w Legnicy z dnia 14.11.2023 r. (sygn. akt I C 97/23) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 14.11.2023 r., sygnatura akt I C 97/23, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu