Wyrok SO w Legnicy z dnia 10.04.2024 r. (sygn. akt I C 464/23) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 10.04.2023 roku, sygnatura akt I C 464/23, pozwany Santander Consumer Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do części odsetek