Wyrok SO w Krakowie z dnia 28.06.2023 r. (sygn. akt I C 2470/20) pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28.06.2023 r., sygnatura akt I C 2470/20, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części co do odsetek