Wyrok SO w Krakowie z dnia 27.02.2024 r. (sygn. akt I C 129/23) pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 27.02.2024 roku, sygnatura akt I C 129/23, pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu