Wyrok SO w Krakowie z dnia 25.03.2024 r. (sygn. akt I C 1168/23) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25.03.2024 roku, sygnatura akt I C 1168/23, pozwany Santander Consumer Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powoda wraz z odsetkami