Wyrok SO w Krakowie z dnia 19.09.2023 r. (sygn. akt I C 3449/22) pozwany: BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: Fortis Bank Polska S.A)


Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19.09.2023 roku, sygnatura akt I C 3449/22, BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: Fortis Bank Polska S.A) zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek, w sprawie został uwzględniony „zarzut zatrzymania”