Wyrok SO w Krakowie z dnia 15.11.2023 r. (sygn. akt I C 2460/23) pozwany: BPH S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.11.2023 roku, sygnatura akt I C 2460/23, pozwany BPH S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu