Wyrok SO w Krakowie z dnia 10.06.2024 r. (sygn. akt I C 3067/23) pozwany: ING Bank Śląski S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 10.06.2024 roku, sygnatura akt I C 3067/23, pozwany ING Bank Śląski S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do odsetek