Wyrok SO w Krakowie z dnia 03.08.2023 r. (sygn. akt I C 2702/23) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 03.08.2023 roku, sygnatura akt I C 2702/23, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu