Wyrok SO w Koszalinie z dnia 26.07.2023 r. (sygn. akt I C 323/22) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 26.07.2022 r., sygnatura akt I C 323/22, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat na rzecz powodów (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu