Wyrok SO w Koszalinie z dnia 18.03.2024 r. (sygn. akt I C 1007/22) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 18.03.2024 roku, sygnatura akt I C 1007/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek