Wyrok SO w Koszalinie z dnia 16.10.2023 r. (sygn. akt I C 603/22) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 16.10.2023 roku, sygnatura akt I C 603/22, pozwany PKO BP S.A., zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu