Wyrok SO w Koszalinie z dnia 15.05.2023 r. (sygn. akt I C 122/22) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 15.05.2023 roku, sygnatura akt I C 122/22, pozwany: Santander Consumer Bank S.A., nieważność przesłankowa, zasądzenie zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu